Biomassa

Eifel-Holz als leverancier voor biomassacentrales

Omdat Eifel-Holz is gelegen in een bosrijke omgeving en vertrouwd is met de verwerking van hout en substraatgrondstoffen, was het maar een kleine stap naar het leveren van biomassa aan bedrijven, die deze vervolgens thermisch verwerken.

De term biomassa omvat alle stoffen van organische oorsprong (die koolstof bevatten). Bij Eifel-Holz zijn dit uitsluitend onbehandelde materialen zoals houtresten afkomstig van de bosbouw en zagerijen, en grove stukken verwerkt groenafval.

Opdat de biomassacentrales probleemloos kunnen werken, is het belangrijk dat ze kunnen rekenen op een constante kwaliteit en een tijdige levering. De calorische waarde en het asgehalte van de gebruikte materialen spelen natuurlijk een belangrijke economische rol.

De grootste afnemer van de biomassa geproduceerd door Eifel-Holz is de biomassa-warmtekrachtcentrale van IBV in Vielsalm, België. De warmtekrachtcentrale heeft een thermisch vermogen van 60 MW en een elektrisch vermogen van 20 MW en gebruikt jaarlijks 320.000 ton biomassa. De centrale is eigendom van het houtverwerkend bedrijf Industrie de Bois Vielsalm & CIE s.a. (IBV), een van de belangrijkste zagerijen in Europa.  Het bedrijf heeft ook een productie-eenheid voor houtpellets.


CO2-neutrale verbranding

Planten nemen via het proces van fotosynthese koolstof (C) op en slaan het op. Wanneer de biomassa van deze planten wordt verbrand, komt deze koolstof terug in de atmosfeer als koolstofdioxide (CO2). Bij de verbranding van biomassa komt slechts zoveel koolstof vrij als de planten tijdens hun groei hebben opgenomen. Daarom wordt de verbranding van biomassa als CO2-neutraal beschouwd. Koolstof is ook aanwezig in fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie. Maar de koolstof in fossiele brandstoffen is al miljoenen jaren geleden uit de atmosfeer opgenomen. De koolstof die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen leidt daardoor tot een toename van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer, wat bijdraagt ​​aan het zogenaamde broeikaseffect.